Bijles op maat voor basis- en middelbaar onderwijs.

Betere schoolresultaten en meer zelfvertrouwen!

schoolspullen

Klik hier om het intakeformulier in te vullen.

info@werkenmetnook.nl | 06 39 42 40 32

Bijles

foto

Basisschool – kinderen van 4 tot 12 jaar.

 Waarom bijles?

Het onderwijs in Nederland wordt steeds veeleisender en de klassen worden groter. Hierdoor is het voor sommige kinderen lastig om alle leerstof tijdens de les op school goed te kunnen volgen. Voor deze kinderen biedt bijles uitkomst. Bij NOOK richten we ons op de vakken die extra aandacht nodig hebben. In de meeste gevallen is dit rekenen en/of taal.

Wanneer een kind voelt dat hij achterblijft bij de rest, kan het onzeker worden en onder zijn niveau presteren. Bij NOOK wordt veel aandacht besteed aan het vergroten van het zelfvertrouwen door middel van positieve feedback, mindfulness oefeningen en yogaoefeningen. We kijken waar een kind behoefte aan heeft en spelen hierop in.

NOOKs benadering is altijd positief! We geloven dat kinderen zich ontwikkelen wanneer ze succeservaringen beleven. Omdat het kind wekelijks bijles heeft van dezelfde persoon ontstaat er een vertrouwensband. Het kind voelt zich op zijn gemak, durft hierdoor meer en kan zich zo optimaal ontwikkelen.

Er wordt gekeken naar de leerlijn van de groep waarin het kind zich begeeft. Om de door het ministerie vastgestelde leerlijnen (slo.tule.nl) te behalen, stellen we acceptabele doelen. Deze doelen worden regelmatig besproken om de voortgang te bepalen en zo nodig bij te stellen. Daarnaast hechten we waarde aan de doelen die het kind zichzelf stelt. Met andere woorden: wat wil hij leren. Kinderen kunnen dit vaak zelf heel goed aangeven.

Het is van belang om contact met de leerkracht van school te hebben omdat deze kan aangeven wat de struikelblokken van het kind zijn. Daarnaast is het van belang om aan te sluiten bij de door de school gebruikte methode. Op deze manier zal er geen verwarring ontstaan bij het kind. De bijlessen zijn individueel, duren 1.5 uur en worden gegeven op ons kantoor in Amsterdam Zuid. Er is een mogelijkheid om kinderen in een groep samen te voegen. Maar dit is alleen mogelijk wanneer kinderen op hetzelfde niveau zitten en dezelfde ondersteuning nodig hebben.

Kortom: NOOK biedt een veilige, prettige omgeving waar het kind plezier heeft in het leren.

Lees hier de ervaringen van ouders en kinderen.Lees hier de ervaringen van ouders en kinderen..

Klik hier voor het intakeformulier.

Meer informatie? info@werkenmetnook.nl of 06 39 42 40 32  

Huiswerkbegeleiding

Middelbaar onderwijs – kinderen van 12 tot 18 jaar.

De middelbareschooltijd is een periode van grote veranderingen: nieuwe vriendschappen, verliefd worden, eventuele wijzigingen in de thuissituatie en natuurlijk in de eerste plaats: een andere school en veel huiswerk!

Al deze nieuwe indrukken kunnen ervoor zorgen dat het schoolwerk eronder gaat lijden. Daarom is het belangrijk om in een prettige, veilige omgeving en onder goede begeleiding voor school aan de slag te kunnen gaan.

Wij bieden persoonlijke ondersteuning op het gebied van studievaardigheden. Bij Nook kan aan verschillende vakken worden gewerkt. Het kunnen plannen van huiswerk, toetsen en overhoringen is van groot belang voor het behalen van goede resultaten. Aan de hand van de planning wordt elke bijles besproken of het doel behaald is en wat de nieuwe doelen zijn. Het geven van een presentatie voor een klas, kan heel spannend zijn. Een gedegen voorbereiding en veel oefenen versterkt het zelfvertrouwen van het kind. Desgewenst kunnen grondingsoefeningen deel uitmaken van de bijles. We kijken te allen tijde naar de behoefte van het kind en spelen hierop in.

De huiswerkbegeleiding is voor alle kinderen op het vmbo-havo-vwo.

Lees hier de ervaringen van ouders en kinderen.

Meer informatie? info@werkenmetnook.nl | 06 39 42 40 32

foto

 

1836638_716044268464280_5898192243234033823_o

Kinderyoga

Met yoga wordt het zelfvertrouwen van een kind vergroot. Het kind voelt zich vrolijker en lichter. Dit heeft effect op alles om het kind heen. Op school zal het makkelijker gaan,  meer contact met andere kinderen en maakt het lijf heerlijk soepel.

Yoga maakt fysiek en mentaal sterker!

Wij werken samen met Dolfijn Wellness, yogacentrum in Amsterdam Zuid aan de Nieuwe Meer.  Kijk voor alle lestijden op de website.

Op vrijdagmiddag geeft Anouk de lessen.

www.dolfijnwellness.nl